موسسه خدمات طراحی، گرافیک و چاپ رایاپرینت از سال 1392 با هدف ارائه خدمات تبلیغاتی و چاپ در محیط مجازی و تسهیل این امر برای عموم مردم تاسیس شد. مدیران و طراحان سایت رایاپرینت از مدرسان و همکاران فعال در صنف چاپ و اصناف مربوطه می باشند و با نگاهی متخصصانه و آگاهانه و نوین نسبت به مسائل روز این صنف اقدام به طراحی و اجرای سایت و بخش های مختلف آن و ارائه خدمات موجود کرده اند.

هدف از طراحی این سایت دسترسی آسان و سریع اقشار جامعه مختلف به خدمات تبلیغاتی، طراحی و چاپ می باشد و سعی شده که با نگاهی جامع نیازهای تبلیغاتی و چاپی همه مراجعه کنندگان پوشش داده شود. برای دریافت خدمات از سایت رایاپرینت نیازی به داشتن مهارت در استفاده از برنامه های تخصصی گرافیک و طراحی نیست و سعی شده است که خدمات این سایت به راحتی برای عموم هموطنان قابل استفاده باشد.